Ta strona używa plików cookies. Jeżeli chcesz sie dowiedzieć, jak można zmienić ustawienia plików cookies w przeglądarce sprawdź tutaj ...

 

 
SZKOŁA

historia szkoły

70-lecie szkoły

sztandar

archiwum

UCZNIOWIE

plan lekcji

samorząd

RODZICE

zebrania

dyżury

rada rodziców

DOKUMENTY

sprawozdanie finansowe

przyjęcie do świetlicy

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Szkoła Podstawowa w Szczawnie-Zdroju
 ul. Sienkiewicza 32, 58-310 Szczawno-Zdrój.
Więcej informacji związanych z ochroną danych osobowych znajdziecie Państwo >>tutaj<<


W okresie wakacyjnym sekretariat czynny od poniedziałku do czwartku od godz. 8.30 do godz. 12.30


Informacja dla uczniów klas ósmych

Wszelkie informacje związane z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych znajdziecie na portalu oświatowym https://ponadpodstawowe-walbrzych.nabory.pl/

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego:

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.

od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

UWAGA :

tylko od 15 do 22 czerwca można składać w systemie elektronicznym NABO wnioski do:

 -
klasy dwujęzycznej i klasy DP z maturą międzynarodową dotyczy I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi. Egzamin z języka angielskiego dla kandydatów do w/w klas odbędzie się 3 lipca 2020r. godz. 10.00
w siedzibie szkoły,

 -
oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej i klasy o profilu sportowym dotyczy IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi. Test sprawnościowy do w/w klas odbędzie się 7 lipca 2020r. godz. 10.00 w siedzibie szkoły

WAŻNE: PODSTAWĄ DO DOPUSZCZENIA KANDYDATÓW DO EGZAMINÓW JEST ZŁOŻENIE WNIOSKÓW NABOROWYCH W SYSTEMIE REKRUTACYJNYM NABO w terminie od 15 do 22czerwca 2020r.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły (należy wprowadzić oceny ze świadectwa do systemu Nabo,
a następnie dostarczyć świadectwo do placówki pierwszego wyboru),

do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (należy wprowadzić wynik punktowy
z zaświadczenia do systemu Nabo, a następnie dostarczyć zaświadczenie do placówki pierwszego wyboru).

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.


INFORMUJEMY, ŻE W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO
POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021
WSZYSCY UCZNIOWIE, KTÓRYCH RODZICE ZŁOŻYLI KARTY NABORU DO 30.04.2020 R.
ZOSTALI PRZYJĘCI DO KLASY PIERWSZEJ/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO.


Z ogromną radością informujemy o sukcesach naszych uczniów, którzy wzięli udział
w ogólnopolskim  konkursie poetyckim „Wiosna”
zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju.
Jury nie miało łatwego zadania, ponieważ do konkursu zgłosiło się 17 osób z różnych stron Polski.
Nadesłano ponad 30 utworów.

W kategorii 11 – 17 lat

I miejsce - Mateusz Markiewicz (klasa VIb)
II miejsce - Milena Marczak ( klasa VIIIa)
III miejsce - Martyna Zapała ( klasa Vb)
 


Rodziców i uczniów zapraszamy na blog

e-arteterapia.blogspot.com

 Blog poświęcony terapii sztuką, czyli arteterapii! Znajdziecie tutaj pomysły na ciekawe inspiracje manualne.
Raz w tygodniu będą pojawiać się nowe posty zawierające instrukcje wykonania prac plastycznych.


Szanowni Państwo!!!

Informujemy, że od 30.03.2020 r. można się kontaktować ze szkołą

pod nr tel. 574 236 511.

Kontakt możliwy jest w godzinach od 8.00 do 13.00.


DOKUMENTY REKRUTACYJNE PROSIMY WYSYŁAĆ NA ADRES:

sekretariat@mspszczawno.hb.pl


Rodziców i uczniów zapraszamy na blog świetlicy, w którym znajdziecie pomysły

na ciekawe zajęcia plastyczne.

https://mspswietlica.blogspot.com/

 


AKTUALNA POGODA W SZCZAWNIE - ZDROJU

Szanowni Państwo, na terenie naszej szkoły znajduje się Centrum Meteorologiczne. Fundusze na realizację projektu pt. „Uczę się bawiąc – budowa Szkolnego Centrum Meteorologicznego” otrzymaliśmy z Dotacyjnego Funduszu Toyoty. Aby sprawdzić aktualną pogodę wystarczy kliknąć symbol słoneczka.

Zachęcamy uczniów i rodziców z klasy 3 A do zaglądania na bloga prowadzonego
przez wychowawcę p. Jolantę Sikorę

https://3aszczawno.blogspot.com

 


Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły
i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

  • poradni psychologiczno - pedagogicznych,

  • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych;

  • przedszkoli i szkół w podmiotach i jednostkach pomocy społecznej;

  • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

  • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Rodzicu, 

·         ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br.
W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze; zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę.
Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny; jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni.
Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS; przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny; rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz; śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

·         pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe); 
przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki; odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole.
Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje.
Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela; przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

·         Często myj ręce przy użyciu mydła i wody. Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

 Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej


Szanowni Państwo,

Rada Ministrów podjęła decyzję o zawieszaniu od 12 marca do 25 marca 2020 r. zajęć we wszystkich placówkach oświatowych.  Dwa dni (czwartek i piątek - 12-13 marca) to okres przejściowy. W okresie przejściowym w przedszkolach
i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze. Proszę zatem o pilną informację zwrotną do wychowawców klas, kto z uczniów w dniu jutrzejszym oraz w piątek będzie brał udział w zajęciach opiekuńczych. Link do strony, na której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec-w-szkolach-przedszkolach-zlobkach


Koronawirus – co musisz wiedzieć?

Informacje i wytyczne na temat koronawirusa dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

 


REKRUTACJA

terminy związane z rekrutacją

kryteria rekrutacyjne

karta naboru do oddziału przedszkolnego

karta naboru do klasy I

regulamin

 


"Przyroda w sercu i w poezji”


Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV-VIII do udziału w III edycji szkolnego konkursu recytatorskiego.
Konkurs odbędzie się 24 marca 2020 r.


Prosimy zapoznać się z regulaminem konkursu.
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII.
2. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do prezentacji 1 wiersza o tematyce przyrodniczo-ekologicznej dostosowanej do możliwości odtwórczych wykonawcy.
3. Czas występu nie powinien przekraczać 5 minut.
4. Uczniowie zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie nauczycielom języka polskiego do 6.03.2018 r..
5. Ocenie podlegają:
• interpretacja utworu
• opanowanie pamięciowe tekstu
• walory głosowe (dykcja, intonacja, artykulacja)
• dostosowanie utworu do wieku uczestnika
• ogólny wyraz artystyczny
6. Uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni za zajęcie I, II i III miejsca.
7. Kolejność prezentacji ustala organizator.

 


12  grudnia 2019 roku w Bibliotece pod Atlantami odbył się finał XIV Powiatowego  Konkursu Czytelniczego "Pożeracze książek". W tym roku motywem przewodnim była twórczość Pawła Beręsewicza.

Uczniowie odpowiadali na pytania sprawdzające wiedzę o przeczytanych książkach, rozwiązywali pisemne zadania dotyczące lektur oraz musieli wykazać się refleksem w przypadku pojedynku na cytaty.

Po tych zmaganiach jury ogłosiło wyniki. Z ogromną przyjemnością  przekazujemy informację, że na liście zwycięzców znaleźli się uczniowie naszej szkoły.

Julia Pluta zajęła II miejsce w kategorii klas IV

Barbara Ławniczak zajęła I miejsce w kategorii klas V

Wojciech Roszak zajął III miejsce w kategorii klas IV

 


        Harmonogram konsultacji

07.04.2020 r. -godz. 15.30 – 17.00

12.05.2020 r. -godz. 15.30 – 17.00

04.06.2019 r. –godz. 15.30 – 17.00

 


 

 

  DYŻURY NAUCZYCIELI

 

 


Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Językowym

„Wyrazy obce nie są nam już obce”

Regulamin konkursu


Ogólnopolski Tydzień Kariery Zawodowej

W dniach 21-28 pażdziernika odbyły sie obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Zawodowej. Hasło tegorocznej edycji to "Pasja, profesja, powołanie". Uczniowie przebrali się za przedstawicieli wybranych zawodów, prezentowali scenki, informacje o zawodach. Najlepiej wypadła klasa VII b.

                                                                                                          Gratulujemy!!!

 


Szanowni Państwo!

Już po raz trzeci wzięliśmy udział w projekcie społecznym "Szlachetna Paczka". Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrego serca zebraliśmy 6664,73 zł. Za uzyskane pieniądze pomogliśmy dwóm wybranym rodzinom, które znalazły się
w trudnej sytuacji losowej. Zakupiliśmy m.in. sprzęt AGD, środki czystości, żywność, węgiel, a także wymarzone zabawki dla najmłodszych.

Pomocą i wsparciem w organizacji tegorocznej zbiórki służyli Rodzice, Grono Pedagogiczne, Dyrektor i pracownicy Teatru Zdrojowego w Szczawnie - Zdroju, zespół młodych i niezwykle utalentowanych muzyków ERHABEGIE, Grupa Ognia ORTUM.

Wszystkim Darczyńcom jeszcze raz bardzo dziękujemy.
 

 

 


     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Matematyka

e- świetlica


Dzwonki

 1.  lekcja     8.00 - 8.45

 2.  lekcja    8.50 - 9.35

 3.  lekcja    9.50 - 10.35

 4.  lekcja   10.40 - 11.25

 5.  lekcja   11.45 - 12.30

 6.  lekcja   12.40 - 13.25

 7.  lekcja   13.30 - 14.15

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

02.09.19 r.- rozpoczęcie roku szkolnego