Ta strona używa plików cookies. Jeżeli chcesz sie dowiedzieć, jak można zmienić ustawienia plików cookies w przeglądarce sprawdź tutaj ...

 

 
SZKOŁA

historia szkoły

70-lecie szkoły

sztandar

archiwum

UCZNIOWIE

plan lekcji

samorząd

RODZICE

zebrania

dyżury

rada rodziców

DOKUMENTY

sprawozdanie finansowe

przyjęcie do świetlicy

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pragniemy przedstawić Państwu długą i ciekawą historię naszej szkoły. Są to fragmenty tekstu z kroniki szkoły i protokołów rad pedagogicznych znalezionych nie tak dawno na strychu.

 

       Dnia 1 września 1945 r. została mianowana przez Inspektora Szkolnego w Wałbrzychu ob. Tadeusza Marciszewskiego nauczycielką dla Solic - Zdroju Rogoziewicz Aleksandra. Przy nominacji nauczycielka otrzymała polecenie zorganizować wspólną szkołę dla dwu miejscowości sąsiednich: Solic Zdroju i Białego Kamienia w jednej z nich zależnie od warunków na miejscu. Mianowana nauczycielka udała się natychmiast poznać warunki i wykonać polecenie. Zaczęła od skontaktowania się
z miejscowymi władzami administracyjnymi, które przyjęły ją różnie. Solice – Zdrój reprezentowane w osobie burmistrza […] niechętnie przyjęły przybyłą.
       Nie zainteresował się nikt, że na nowym terenie nauczycielka repatriantka nie ma lokum, ni zabezpieczenia z aprowizacyjnej strony. Na pytanie o stan dzieci i budynku szkolnego otrzymała odpowiedź „proszę samej zbadać”.
      Biały Kamień reprezentowany w osobie burmistrza […] dał wyczerpujące wyjaśnienia o stanie dzieci i budynku szkolnego, zaproponował nauczycielce mieszkanie i stołówkę, obiecał najdalej idącą pomoc. Nauczycielka skorzystać z tego nie mogła,
bo miejscowość ta w danej chwili nie posiadała jeszcze dzieci w wieku szkolnym, przewidywane było dopiero przybycie takowych w liczbie 10-ciu. Solice – Zdrój posiadały na miejscu 18 dzieci w wieku szkolnym. Nauczycielka spisała te, chodząc do mieszkań. Nieliczni wówczas pierwsi osadnicy polscy rozrzuceni byli po całym miasteczku wśród dużej ilości Niemców. Po dokonaniu zapisów nauczycielka w dniu 8 września 1945 r. uroczyście rozpoczęła rok szkolny. Zainteresowanie szkołą i pomoc w tym czasie dla szkoły okazał tylko […] były nauczyciel, obecnie referent. Wydz. Oświaty i Kultury przy zarządzie miejskim
w Solicach – Zdroju.

      Rok szkolny rozpoczęto nabożeństwem w tutejszym kościele. Mszę św. odprawił ksiądz narodowości niemieckiej, bo księdza narodowości polskiej jeszcze nie było. Po nabożeństwie odbyło się uroczyste podniesienie flagi narodowej na maszcie przed szkołą. Do zebranych dzieci i rodziców przemówili burmistrz, referent oświaty i nauczycielka, przy czym zebrani odśpiewali hymn narodowy i rotę. Następnie zwiedzili piękny budynek szkolny, niestety wewnątrz zniszczony przez kwaterujące
tu najpierw wojska i uchodźców. Od następnego dnia rozpoczęły się normalne lekcje. Dzieci były niemal każde z innej miejscowości Polski począwszy od Nowego Targu, Krynicy aż do Gdyni i Wilna. Poziom ich naukowy i wychowawczy b. różny na skutek ciężkich warunków okupacji, ale zapał do pracy wielki. Na początku czynne były klasy II, III, IV, do kl. I brak było kandydatów. Długi czas brak był zupełny podręczników. Z każdym dniem napływały nowe dzieci. Pierwszymi pionierskimi dziećmi w tutejszej szkole były:


Balcarczyk Krystyna
Cichowski Jan,
Cynar Tadeusz
Cynar Salomea
Cynar Edward
Dyduła Stanisław
Dyduła Roman
Janicki Krzysztof
Skórski Andrzej
Janicki Andrzej
Lubas Franciszek
Lubas Tadeusz
Lubas Jan
Pajor Krystyna
Robak Halina
Rosik Stefan,
Rosik Marian
Szewczyk Jolanta


       22 listopada 1945 na skutek złamania ręki przez nauczycielkę A. Rogoziewicz nastąpiła krótka przerwa w nauce. Zastępstwo za chorą objęła nauczycielka Balcarczyk Helena […]. Dzieci stale przybywało , szkoła rozwinęła się. Uruchomiono
 i klasę pierwszą. Dnia 1 lutego 1946 roku objął obowiązki kierownika szkoły obywatel Okoń Edmund. Uruchomiono klasę V
 i VI. Liczba dzieci wynosiła w lutym 107. […] Około 30 dzieci uczęszcza z Domu Dziecka w Solicach - Zdroju. Są to przeważnie sieroty z Warszawy. Rodzice ich poginęli w powstaniu warszawskim, bądź w czasie okupacji. W tym samym czasie powstaje na terenie Solic-Zdroju przedszkole. Pierwszą wychowawczynią jest ob. Olszewska Michalina. Dzieci około 30.
Dnia 15 kwietnia 1946 roku przybywa do szkoły nowa nauczycielka Miąsik Zofia oraz nauczyciel Budyn Franciszek. Szkoła została zwizytowana przez wizytatorkę Ministerstwa Oświaty ob. Kormanową w towarzystwie inspektora Szkolnego
ob. Marciszewskiego. Odbyła się I Powiatowa Konferencja Rejonowa Wałbrzychu w dniu 15.04.1946 r..
      Komitet rodzicielski rozpoczął swą działalność w grudniu 1946 roku, urządzając „Święto Mikołaja” i prowadząc dożywianie dzieci w szkole. Fundusze czerpano z budżetu Zarządu Miejskiego 10.800 zł, 12.000 zł otrzymano z zabawy. Budżet szkoły na rok 1946 wynosił 142.170 zł. Koniec roku szkolnego wypadł uroczyście. Po przedstawieniach i popisach w Teatrze Zdrojowym rozdano świadectwa uczniom.
      Nowy rok szkolny rozpoczął się 3 września 1946 roku nabożeństwem w kościele. Zapisy dzieci do szkoły wykazały znaczny wzrost liczby uczniów. Stan na dzień 1 października 1946 roku wynosił 226 uczniów. Czynna jest VII klasa. Przybywają nowe siły nauczycielskie ob. Kobylińska i Wierzejska Wienczysława. Z dniem 4 listopada 1946 roku odchodzi nauczyciel Budyn Franciszek. Na walnym zebraniu rodzicielskim wybrano nowy zarząd. Współpraca między szkołą a Kołem Rodzicielskim układa się jak najlepiej. Większość środowiska solickiego to inteligencja, a więc urzędnicy (50% inteligencja, 20 % robotnicy, pracownicy różni, 15 % rolnicy, 10% kupcy, rzemieślnicy, 5% inni). Budżet szkoły wynosi 262 250 zł. Przybył nowy nauczyciel Józef Styczyński.
      Epidemia grypy, jaka ogarnęła młodzież i nauczycielstwo, spowodowała zamknięcie szkoły na czas od 12-18 lutego 1947. Biblioteka Szkolna zaczyna się rozwijać. Liczyła ona na dzień 8 marca 1947 roku 55 tomów. Na terenie szkoły czynne są następujące organizacje uczniowskie: Spółdzielnia Uczniowska, Koło PCK. W dniu rocznej klasyfikacji stan uczniów wyniósł 261.
      Nowy rok szkolny rozpoczął się 3 września 1947 roku. Dzieci zapisanych na dzień 10 września 1947 roku było 282.
Są czynne klasy: I, II, IIIa, IIIb, IV, Va, Vb, VI i VII. Z dniem 1 listopada odchodzi kolega Styczyński Józef. Przybywają nowe siły nauczycielskie, a to: Mogilnicka Miłosława i Królikowska Romualda. Ta ostatnia jest specjalistką biologii. Oprócz tego zajęła się zorganizowaniem żeńskiej drużyny harcerskiej. Spółdzielnia uczniowska i koło PCK również rozpoczęły swą działalność. Wspomnieć należy o nawiązaniu przez Szkolne Koło PCK korespondencji z młodzieżą amerykańską. Od 1 października 1947 roku rozpoczął się miesiąc przyjaźni polsko-radzieckiej. Władze szkolne przeprowadziły akcję wyświetlania filmów naukowych
w szkołach. Co miesiąc zjawia się operator i wyświetla filmy z życia zwierząt oraz ilustrujące pracę człowieka. Młodzież bardzo chętnie wita te nowości i uczy się na podstawie obserwacji. Dożywianie obejmuje ¾ dzieci. Biedne dzieci są dożywiane bezpłatnie, inne za dopłatą 100 zł lub 200 zł. Dotychczasowy inspektor szkolny ob. Marciszewski Tadeusz odszedł, a na jego miejsce mianowany został inspektorem ob. Tużnik J. Nadmienić należy, że w szkole z dniem 1 października 1947 roku rozpoczęły się Państwowe Kursy Dokształcające w zakresie szkoły podstawowej. Utworzono 2 semestry: jeden dla mniej zaawansowanych, a drugi dla tych, którzy ukończą VII klasę. Ogółem uczęszcza 32 osób. Nauka odbywa się codziennie wieczorami po kilka godzin. Ilość mieszkańców Solic-Zdroju obejmuje 9696 osób w grudniu 1947. Nazwa Solice - Zdrój została zmieniona na Szczawno-Zdrój.

 

 

 

 

 

Matematyka


Dzwonki

 1.  lekcja     8.00 - 8.45

 2.  lekcja    8.50 - 9.35

 3.  lekcja    9.50 - 10.35

 4.  lekcja   10.40 - 11.25

 5.  lekcja   11.45 - 12.30

 6.  lekcja   12.40 - 13.25

 7.  lekcja   13.30 - 14.15

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

02.09.19 r.- rozpoczęcie roku szkolnego